Aktuellt

VÄLKOMNA TILL FÖRENINGEN

Rädda Skansberget!

Aktuellt


På årsmötet 5 juni presenterades vid sedvanliga årsmöteseförhandlingar vår verksamhetsberättelse för 2018.

Läs dokumentet här!


Noteringar från styrelsemöte 14 maj 2019

Vi daterade upp oss om våra senaste möten. Vi skall söka samverkan med Skanstorgets strategigrupp som vänt sig mot planerad bebyggelse av Skanstorget. Vi deltar i Utvecklingsgruppen för Skansen Kronan. Se programförklaring! Vi har kontakt med Statens Fastighetsverk och deras nya Vårdplan.


Vi diskuterade Yimbys senaste förslag att bebygga Skansbergets sydsida, där olika politiska tolkningar av tjänstemännens idéer är tydliga. Emellertid påtalar handläggaren Disa Pettersson, en rad omständighter som gör detta förslag olämpligt. Vi följer utvecklingen noggrannt och skall kontakta vissa politiker.


Planer finns att återuppliva Skansen Kronans dag den 6 juni, vilket ses positivt av de nya arrendatorerna. Men först har vi ju vårt årsmöte den 5 juni!


Vi behöver fylla på vår kassa och alla uppmanas att stödja oss med bidrag till PG 120 89 96 - 7


>> Läs gärna RIO:s arkeologiska undersökning! >>


Copyright © All Rights Reserved

KONTAKTA OSS


Adress:

Föreningen Rädda Skansberget!
c/o Ingrid Pagander
Linnégatan 40
413 08 Göteborg


Email:

info@raddaskansberget.orgÅrsmöte

Vårt senaste årsmöte ägde rum 5 juni. Efter sedvanliga förhandlingar föredrogs verksamhetsberättelsen Läs här!