Tala om vad du tycker!

Kommunfullmäktige förväntas leda kommunens utveckling. Kommunstyrelsen med sina kommunalråd har tjänstemän och nämndledamöter till hjälp att ”styra”. Men vet dom vad vi vill? Troligen inte och det beror nog på oss medborgare som inte ordentligt talar om vad vi tycker.

 

Förlängd markanvisning för bebyggelse av Skanstorget

Den 15 november hade Fastighetsnämnden 34 (!) ärenden att besluta om. Ett av dem var att ge byggkoncernen Ernst Rosén fortsatt möjlighet att exploatera Skanstorget. Detta trots motstånd från Länsstyrelsen och de boende i området. Vår klenod Skansen Kronan blir berövad sin sista möjlighet att beskådas för Göteborgarna. Protokollet säger kort och gott:

 

§ 281 7074/15 Förlängning av markanvisning till Ernst Rosén AB för Skanstorget inom stadsdelen Haga; 2 yrkanden. Bifall till kontorets förslag. Res. D

 

>>> Läs här det beslutade Tjänsteutlåtandet (35MB) och Reservation D <<<


Här är politikerna som beslutade detta:


Fastighetsnämnden
Hampus Magnusson M,  hampus.magnusson@politiker.goteborg.se
Robert Andersson Hammarstrand S, robert.hammarstrand@politiker.goteborg.se
Bobbo Malmström V, bobbo.malmstrom@politiker.goteborg.se
Patrik Höstmad D, patrik.bo.uno.hostmad@politiker.goteborg.se
Anders Karlsson L, anders.karlsson@politiker.goteborg.se
Thomas Larsson MP, thomas.larsson@politiker.goteborg.se
Sven Carlsson S, sven.carlsson@politiker.goteborg.se
Mats Ahdrian KD, mats.ahdrian@politiker.goteborg.se
Bengt-Åke Harrysson D, bengt.ake.harrysson@politiker.goteborg.se

 

Här är de som skall planera huset på Skanstorget för Rosén:

 

Byggnadsnämnden
Hampus Magnusson M, hampus.magnusson@politiker.goteborg.se
Mats Arnsmar S, mats.arnsmar@politiker.goteborg.se
Johan Zandin V, johan.zandin@politiker.goteborg.se
Jan Jörnmark D, jan.jornmark@politiker.goteborg.se
Ann Catrine Fogelgren L, ann.catrine.fogelgren@politiker.goteborg.se
Adam Wojciechowski MP, adam.wojciechowski@politiker.goteborg.se
Marianne Carlström S, marianne.carlstrom@politiker.goteborg.se
Carl Otto G Lange M, carl-otto.lange@politiker.goteborg.se
Martin Wannholt D, martin.wannholt@politiker.goteborg.se

 

Skicka gärna ett mejl till den du tycker bör få veta din åsikt om förtätningen runt Skansberget!