Opinionen

OPINIONEN

I debatten och i inslag i media påstås ofta att motståndet mot byggplanerna kommer från de boende kring berget. Intresset för att bevara berget och Skansen Kronan är emellertid större än så. Det finns både en stark folkopinion och ett starkt motstånd från de verk och nämnder som har till uppgift att värna vår kulturmiljö och våra historiska minnesmärken.

Att bevara Skansberget är således inte något särintresse för de närboende!

Redan år 2000 lämnade över 4000 sina namnunderskrifter i protest mot byggplanerna.
Av dessa bor ca hälften i Linnéstaden, medan en tredjedel bor i övriga Göteborg med omnejd.
Personer på tillfälligt besök från när och fjärran svarar för ca 700 av namnen på de inlämnade protestlistorna.

Av Föreningens medlemmar bor runt 20 procent i Linnéstaden. Majoriteten av de övriga bor i Göteborg med omnejd, men vi har stödmedlemmar även från övriga landet.

Det finns således en lika stor opinion mot byggplanerna från icke närboende.
Vår förhoppning är att det stora stöd som finns bland göteborgare och andra också skall komma fram i uttalanden från politiker och media.

Hösten 2004 påbörjades en ny namninsamling mot detaljplaneförslaget. Avsikten var att presentera resultatet före byggnadsnämndens möte den 9/11. Då resultatet lämnades in till byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret den 8/11 hade 8262 göteborgare protesterat mot detaljplaneförslaget.
När namninsamlingen var klar hade över 10 000 göteborgare protesterat inför kommunfullmäktiges möte den 24/2 2005.

Den 21/10 2004 genomfördes ett fackeltåg med start kl. 18.30 från Järntorget. Med facklor och musik tågade vi Linnégatan-Djupedalsgatan-Lilla Risåsgatan upp till Skansberget. På berget talade Margita Björklund (fp), Margot Ottosson (v), Ethel Sjöberg (mp) och Birgitta Ulfsson (skådespelare från Folkteatern). En strong upplevelse på berget med facklorna och ljuset från staden!

Lördagen den 18/12 2004 hade vi ett bord på Haga Nygata i samband med Julmarknaden. Vi bjöd på glögg och pepparkaka och samlade in namn och fick kanske några nya medlemmar. Vi startade vid 11-tiden och höll på till 15-tiden. Även tomten var med och spelade!

Läs alla våra anteckningar här!