Stadens 400-årsjubileum

Stadens 400-årsjubileum

För 400 år sedan fanns ingen befästning på Risåsberget. Men inför stadens 400-årsjubileum planeras upprustning av parken på berget. Klicka på länken under bilden för att komma till lokalradions reportage.

Park o Natur jobbar på

Park- och Naturförvaltningen berättade i början av 2019 i mejl till oss om åtgärder i närtid på Skansberget:


Under våren 2019 röjdes den stora slänten ner mot Skanstorget och under året har vi skärpt uppföljningen av klotter-saneringen i parken. Det är fortfarande mycket klotter men vi tycker oss se en viss minskning.

Räckena längs Karl XII:s stig skall renoveras och vi hoppas kunna genomföra alla etapper under 2020 men det är i dagsläget svårt att göra en kostnadsuppskattning eftersom även vissa stödmurar behöver justeras.

Målning av belysningsstolparna påbörjades under hösten och kommer färdigställas när temperaturen är lämplig.

Under vintern har sofforna bytts ut till modell i äldre stil som tidigare endast fanns på borggården.

Papperskorgarna byts ut mot mer rått-säker variant som tagits fram i samarbete med Anticimex. En extra råttsanering har genomförts under vintern för att minska antalet råttor.

Just nu pågår ett gemensamt upprustnings-arbete kring entrén vid Lilla Risåsgatan. SFV, Trafikkontoret, Lokalförvaltningen, P-bolaget, Fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen försöker samordna insatser för att skapa en trevligare och tydligare entré till Skansberget. Det vi diskuterar är bl a justering av trappa, byte av räcke, renovering av de gamla grindarna, ny skyltning, mm.