Skansens syfte

Skansens syfte – några tankar runt 1704 års karta

Visst känner man till att Skansen Kronan byggdes som ett starkt
kanontorn på 1600-talet, men varför helt utanför fästningen Göteborg?

1704 års karta med Skansen Kronan längst ned till vänster

Jo, Erik Dahlberg som var fortifikationsansvarig på den tiden kände till att anledningen till att Älvsborgs ståtliga slottsfästning ute vid Klippan snabbt förstördes 1612 vid danskarnas invasion, det var att kanoner ställdes upp på Sannas höjder och obehindrat kunde beskjuta fästet från nära håll. För att hindra detta vid den nya fästningsstaden Göteborg ville man förhindra att kanonställningar kunde etableras av fienden. Risåsen var en lämplig plats som kunde beskjuta uppmarschområdet utanför de kraftiga murarna. Skansen Lejonet på Gullberget fyllde samma funktion om fienden kom från det hållet.

 

Ett problem var att man inte kunde ha kanonbetjäning sittande sysslolös i Skansen kronan under fredstider. Betjäningen kunde tjänstgöra i staden, men det måste finnas en väg till skansen som var fredad för fientliga anslag. Därför byggde man en kaponjär – en skyddad väg som trupper och förnödenheter kunde föras fram på. Kaponjären i Haga gick där Kaponjärgatan nu löper och var försedd med yttre murar och vallgravar innanför murarna. På bilden syns en liten byggnad på mitten, där soldaterna kunde pusta ut efter språngmarschen och hämta andan.

 

Bilden från 1704 visar också fästningsstaden med sina kraftfulla bastioner och väl tilltagna vallgrav som vi 

fortfarande kan beskåda som tur är. Från öster kommer den anlagda kanalen som senare fick namnet Fattighusån samt Drottningporten. Där kan man också se den yttre vallgraven som kunde fyllas med vatten från kanalen som extra skydd. I väster fanns Karlsporten som ledde upp till Otterhällan och de militära anläggningarna. Åt sydost fanns Kungsporten och huvudinfarten som löpte på Södra vägen i en kurva över en ravelinen Prins Carl med tullbom. Kungsportsavenyn anlades inte förrän i slutet av 1800-talet. På bilden ser man också de militära husen vid Kronhuset och kronans masthamn innanför Stora bommen. Hamnen fylldes igen 1861.

 

Intressant på kartan är också att se hur fri från bebyggelse området utanför murarna är. Det var ytterst viktigt att kanonjärerna kunde ha fritt skottfält mot fienden. Enda undantaget var de små husen i Haga, som fick finnas där mot villkor att de snabbt kunde rivas ned vid krigssituationer.

 

Skansen Kronan har tjänat staden i snart 400 år. Ingen har på allvar försökt varken invadera eller belägra Sveriges viktigaste utpost mot väst. För detta vill vi tacka Skansen Kronan och dess väktare genom åren.

 

2019-04-30

Peter Anderson