Aktuellt

24:de förslaget att bygga på Skanstorget

Parhästarna i kommunen Johannes Hulter och Henrik Kant stretar på för att bebygga Skanstorget. Nu presenteras det 24:de förslaget att baxa in på torget. "Värt att pröva", säger dom. Om du som vi tycker att Skansen Kronan inte skall ytterligare skymmas så hör av dig till din politiker!

Nytt inlägg på GP:s Fria ord

Vi måste glädja oss åt att Göteborgs-Posten stöder oss i vår kamp för en grön park på Skansberget. Här publiceras våra argument för bevarande av ett av Linnéstadens återstående grönområden.

>> Läs artikeln här >>

Debatt om skola på Skansberget

Vår ordförande Anne Svanholm skriver i dagens Göteborgs-Posten en debattartikel om konsekvenserna med en jätteskola på Skansberget, som stadsbyggnadsnämnden skall behandla idag. Många kommunala förvaltningar är emot men man vet aldrig vad de styrande hittar på.

Skansen Kronan i ram

Inlagt 2023-12-28

Vår systerorganisation – Skanstorgsgruppen – jobbar på med opinionsbildningen. 

Ett uppmärksammat montage ger möjlighet för alla att ta en selfie med Skansen Kronan i bakgrunden. Läs i GP!

Vår förening jobbar på med kontakter med beslutsfattare och andra. Många nya medlemmar har tillkommit.

Dags för medlems- avgiften, 100kr till

PG 120 89 96-7!

Stadsmuseet bjuder på informativ vandring på Skansberget. Anmälan nödvändig. Läs mer i denna länk!

Inlagt 2023-06-11

Debatt i Göteborgs-Posten

Skansen Kronan med omgivning har fått stor uppmärksamhet i Göteborgs-Posten på sistone. Det är bra och senast har Johannes Hulter som är ny ansvarig (S) för stadsbyggnadsfrågor replikerat på en bekymrad medborgares undringar:

"Jöran Bellman, du har helt rätt i att stadsmiljön runt Skanstorget är magisk. Här möter Hagas småskaliga trähus Kommendantsängens täta kvartersstad med alla dess spännande verksamheter, nya och gamla sida vid sida. Viktiga kulturnoder som Capitol och Atalante trängs med restauranger, caféer och hantverkare. Och högst upp så tronar Skansen Kronan som vakat över generationer av göteborgare.

Allt detta ska vi självklart värna, det är en omistlig del av Göteborgs själ och hjärta. Men precis som du är inne på så borde parkeringsplatsen få en bättre användning.

Här borde det finnas fler vackra fasader att beundra, fler öppna bottenvåningar med lokaler för konst, kultur och stadsliv och mer plats för barnen att springa runt och leka på utan att oroa sig för biltrafiken. Och självklart ska Kronan fortsätta vara kronan på verket och synas från gatunivå.

Jag håller alltså med dig, Jöran, och jag tror egentligen vi tycker ganska lika men det finns förstås mycket mer att säga. Jag fortsätter gärna samtalet över en kopp kaffe. Hör av dig om du är intresserad!

Johannes Hulter"

>> Läs hela replikskiftet här >>

 

För oss som värnar Skansen Kronan kan Johannes ord te sig lugnande, men man skall komma ihåg att han är en förgrundsfigur i Göteborg för YIMBY, vilka som bekant verkar för förtätning med nya byggnader på all obebyggd central mark. Torget som parkeringsplats är knappast något att värna, men att förstöra det för alltid med byggnader, små eller stora, i stället för att utveckla det till en folklig samlingsplats med kultur och handel i anslutning till vår gröna lunga i parken på Skansberget är inte förenligt med våra ambitioner.

 

Håll ögonen på Johannes Hulter och Henrik Kant!

 

Inlagt 2023-01-11

Skanstorget en marknadsdag 1914

Vad ser Skansen Kronan?

Vi blickar ofta upp mot den gamla Skansen och känner samhörighet och trygghet. Men vad ser Skansen? 

Duktiga fotografer från Göteborgs-Posten har använt den moderna tekniken och låter oss få se vad Skansen Kronan blickar ut över. Ännu så länge.

Klåfingriga politiker vill absolut knö in nya byggnader som riskerar att skymma sikten både nerifrån och uppifrån. Se filmen från GP!


>> Se filmen här! >>

Inlagt 2023-01-07

Bild: Filip Powidzki Casserblad

Skanstorget ska vara för alla – inte bara några få

Skanstorgsgruppens Ingemar Bengtsson har skrivit en insändare om vår närmiljö i dagens Göteborgs-Posten.


>> Läs den här! >>


Inlagt 2022-09-14

Vad säger politikerna om de nya skolplanerna?

Vi frågade alla stadens nämndpolitiker vad de tycker. Inte så många besvärade sig med att svara.


>> Läs svaren på denna sida! >>


Inlagt 2022-08-31

Ny stor skola planeras på Skansberget!

Nu gör Göteborgs Stad ett nytt försök att inta Skansberget. Denna gång genom att föreslå en gigantisk skolbyggnad med biytor.


>> Läs mer på denna sida! >>

Inlagt 2022-06-15

Inlagt 2021-11-16

Hampus Magnusson sitter på plats nr 1  både  i Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden. Moderaterna vill enligt partiprogrammet: "öka förtätningen, bland annat genom att underlätta att bygga om vindar till lägenheter och öka exploateringen i nya projekt genom att våga bygga på höjden". 

       Igår beslutade han och kollegorna i Fastighetsnämnden att ge förlängd markanvisning till Ernst Roséns byggkoncern för bebyggelse av Skanstorget. Och att ge uppdrag till Byggnadsnämnden (där Hampus Magnusson är ordförande) att planera för detta.

 

>> Läs mer på denna sida! >>

Vill vi ha det så här på Drottningtorget?

Diskussionerna om hur den urbana miljön skall utvecklas har tagit ny fart efter covid-epidmin. Vi har samlat några uttryck i debatten:

>> Läs artiklarna här >>

 

Inlagt 2021-10-26

Vår kollega för bra förhållanden vid Skansen kronan – Skanstorgsgruppen – har skrivit en debattartikel som publicerats i Göteborgs-Posten den 20 aug 2021.  

>> Läs artikeln här >>

 

Inlagt 2021-08-20

Grönområdena i Göteborg fortsätter att krympa

Enligt en ny studie från institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, har Göteborgs kommun förlorat en betydande andel grönska mellan 1986 och 2019, närmare bestämt fyra och en halv procent.


Föreningen Räddaskansberget! ser här ännu ett argument att inte ta mer befintlig parkmark i anspråk. En stad utan levande parker är en tråkig stad, vilket donatorn Felix Lindberg insåg redan 1912 när han donerade hela sin förmögenhet till stadens förskönande – bland annat Skansberget!

 

Läs i GP om:

 

>> Nya studien från Göteborgs universitet >>

 

>> Artikel i GP från 2018 om Skansberget >>

 

Inlagt 2021-06-25

Nya hot 2021 mot Skansberget


2021-03-22 — Bland alla negativa nyheter runt Skansen Kronan känns det trevligt att någon gång kunna berätta om goda saker på berget.


Stadens Park- och Naturförvaltning rapporterar om samordnade insatser som förhöjer trivseln i Skansen Kronans grönområde. Även stadsträdgårdsmästaren har ett stort ett engagemang och intresse för Skansberget och anser att det är den viktigaste gröna lungan i Linnéstaden med alla sina stora hus  Man har haft möten med Statens Fastighetsverk och besökt berget. Ur ett europeiskt historiskt perspektivanses det som ett mycket speciellt område, för det finns inte så många välbevarade 1600-tals miljöer kvar.


Fastighetsverket och PoN vill tillsammans utveckla platsen och har en intension att göra en plan och lägga in det i budgeten på PoN. Det är en ny idé och vi i Rädda Skansberget! har erbjudits att vara med i samtalen runt vad man kan göra med berget och den gröna lungan:

  • Parkeringsbolaget har ställt i ordning parkeringen mot Lilla Risåsgatan bland de tidigare tråkiga rivningsmassorna.
  • Trafikkontoret har förstärkt slänten och räcket mot Lilla Risåsgatan.
  • Park- och Naturförvaltningen har för sin del börjat bekämpa tråkig parkslide. Det är en otrevlig invasiv växt som kan förstöra hela berget om man inte agerar.
  • Den gamla järngrinden vid vägen upp mot Skansen Kronan, är hos en smed för att restaureras och grindstolparna förnyas.
  • Alla lyktstolpar har målats, men de har inte satt upp några nya lampor.
  • De har lagat asfaltgången upp från Skanstorget och gjutit nya stolpar efter den gamla förlagan och målat räcket.
  • Nya parksoffor har placerats ut.
  • Statens Fastighetsverk ska sätta upp nya infoskyltar på berget.

Vi hoppas att många nya besökare nu lockas till Skansbergets unika kvalitéer. * * * * *


021-03-20 — Inte bara Axel Josefson i M vill bygga nytt i vår stadsdel. Även unge herr Magnusson (M) som sitter som ordförande i Byggnadsnämnden deklarerar tydligt att höga och förstörande hus i vår stadsdel är OK. Läs i dagens Göteborgsposten!


* * * * *


2021-03-01  — Nu är det D, KD, M och L som vill förorda bebyggelse på Skansberget. I ett yrkande i Fastighetsnämnden föreslår man att södra delen av Skansberget skall bebyggas. Man hänvisar till Göteborgsborgsförslag 626 från 2018. Även, S MP och V vill bygga enligt deras yrkande från 2018.

 

Länsstyrelsen verkar inte vara så noga med att skydda den historiskt viktiga platsen, vilket förvånar oss. Det talas om låg bebyggelse, men när man ser på kaoset i Gullbergsvass med det ena huset högre än det andra – som det alltid blir när exploatörerna kommer igång – då inser man att man kanske sett Skansen Kronan från gatan för sista gången.

 

 • Yrkande från D, KD, M och L

 • Göteborgsförslag 626

 • Yrkande 2018 från S, MP och V


Aktuellt i juli 2020

Föga anade vi väl att vår gamla fina skans skulle bli så världsberömd. Nog har den alltid varit respekterad av danskar med invasionsplaner, men nu är den fruktad i hela världen!

 

Vi tänker förstås, så göteborgare vi är, på dess latinska namn – ”Corona”. En slump förstås att det nya viruset har detta namn, men vi kunde inte avstå från att göra denna association.

 

Risken med spridingen av sjukdomen covid-19 har medfört helt nya villkor för det mesta i samhället. Till exempel kunde inte något firande av Nationaldagen på Skansen Kronan genomföras och inte heller föreningens årsmöte. Emellertid har ett virtuellt möte genomförts enligt stadgarnas principer och på sidan ”Om oss” kan läsas en sammanfattning av verksamhten för 2019. Ett är säkert – vårt motsånd mot exploaterion av vårt berg är fortsatt mycket starkt!

Infört 2020-02-23

Äntligen kan vi glädja oss att vår lokala tidning, Göteborgs-Posten, låtit tala med sig angående vår replik på tidningens ledarstick. Efter att först ha ställt sig avvisande har vi idag efter förhandlingar med redaktionen lyckats få in vår replik i något redigerad form.  Här en länk till GP.

 

Det är högst rimligt att vår åsikt, som delas av många, redovisas offentligt så att befattningshavare kan vara informerade om hur vi som skulle drabbas av okänsliga ingrepp i stadsmiljön uppfattar situationen. Tack GP!

Du som vill stödja oss med bidrag eller på annan annat sätt är välkommen med bidrag, se startsidan!

Infört 2020-02-17

I sin motivering att inte ta in vårt genmäle enligt info nedan 13/2 angav GP att "ärendet inte var aktuellt!" Här är i alla fall en insändare i GP från 2020-02-16 som tycker att saken är angelägen!Behöver Skansberget rustas upp?

Återigen finns planer på att bebygga Skansbergets sydsida. Ett argument handlar om behov av bostäder, vilket inte är konstigt. Men om denna sida av Skansberget påstås också att den behöver ”upprustas”. Ligger det då något i det argumentet?


På den yta som nu rymmer en förskola kan det säkert bli fint med nya landshövdingehus, för den ytan har inga naturvärden. Men på 

sydsidan finns också odlingslotter, och de behöver definitivt inte ”upprustas” det vill säga tas bort och ersättas med hus. Tvärtom behöver Göteborg mer av stadsodling, inte mindre.

Dessutom finns på sydsidan även syrener och ett stort och ståtligt körsbärsträd. Blommande grönska behöver Göteborg mer av. Men tas denna vårliga blomning bort försämrar man i stället skönhetsvärdena på denna sida av Skansberget.


Om odlingslotter och uppskattad grönska försvinner handlar det alltså inte om ”upprustning” utan om ytterligare ett exempel på illa genomtänkt förtätning på grönskans bekostnad. En tendens som Göteborg redan har för mycket av.


Framtidsrealist

Infört 2020-02-13

Okidokis och Yimbys aktioner på Skansberget i början av februari 2020 har triggat Göteborgs-Postens ledarsida som oreserverat ställer sig på dessa stadsförtätares sida. Det kan tyckas märkligt av en tidning som uppger sig vara oberoende liberal att negligera alla oss som vårdar Skansbergs traditioner och utnyttjar dess område till rekreation att ställa sig så på det offentligas sida och bortse från sådana individuella friheter som normalt förknippas med liberalism.

 

När vår förening i rättvisans namn önskade replik på den ensidiga ledaren så avvisades den utan motivation av Göteborgs-Posten. För den som vill bilda sig en egen uppfattning publicerar vi därför här ledaren och vår refuserade replik.

Läs dokumenten här!

Torghandel 1915 med spirande grönska på Skansberget. Observera gräsplanen som anlagts vid bergets fot med medel från Felix Lindbergs donationsfond.

Infört 2020-02-06

Knappt har vi hunnit glädja oss åt beskedet att fantasihotellet som vi beskrev nedan inte skall bygggas förrän Yimby poppar upp igen med vilda planer för vårt Skansberg. Läs artikeln i Göteborgs-Posten här!

Okidokis förslag till byggprojekt på Skansberget

Även Jan Jörnmark - en förgrundsfigur i det kommunala partiet Demokraterna var snabb att gå emot Stadsbyggnadskontorets egna tjänstemän som i sin inlaga angående eventuell byggnation på Skansberget var skeptiska till bland annat möjligheten till sådan barnomsorg och skola som fordras av ett modernt bostadområde. Ja, Demokraterna har mycket att förklara i denna fråga, bland annat vilken byggherre som skulle kunna få lönsamhet i detta besvärliga projekt med sin låga exploateringsgrad.

Läs SBK:s tjänsteutlåtande här!

Patrik Höstmad representerar Demokraterna i Fastighetsnämnden och är aktiv talesperson i Yimby

Inlagt hösten 2019

På årsmötet 5 juni 2019 presenterades vid sedvanliga årsmöteseförhandlingar vår verksamhetsberättelse för 2018.

Läs dokumentet här!


Noteringar från styrelsemöte 14 maj 2019

Vi daterade upp oss om våra senaste möten. Vi skall söka samverkan med Skanstorgets strategigrupp som vänt sig mot planerad bebyggelse av Skanstorget. Vi deltar i Utvecklingsgruppen för Skansen Kronan. Se programförklaring! Vi har kontakt med Statens Fastighetsverk och deras nya Vårdplan.


Vi diskuterade Yimbys senaste förslag att bebygga Skansbergets sydsida, där olika politiska tolkningar av tjänstemännens idéer är tydliga. Emellertid påtalar handläggaren Disa Pettersson, en rad omständighter som gör detta förslag olämpligt. Vi följer utvecklingen noggrannt och skall kontakta vissa politiker.


Planer finns att återuppliva Skansen Kronans dag den 6 juni, vilket ses positivt av de nya arrendatorerna. Men först har vi ju vårt årsmöte den 5 juni!


Vi behöver fylla på vår kassa och alla uppmanas att stödja oss med bidrag till PG 120 89 96 - 7


>> Läs gärna RIO:s arkeologiska undersökning! >>