Aktuellt

Inlagt 2021-11-16

Hampus Magnusson sitter på plats nr 1  både  i Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden. Moderaterna vill enligt partiprogrammet: "öka förtätningen, bland annat genom att underlätta att bygga om vindar till lägenheter och öka exploateringen i nya projekt genom att våga bygga på höjden". 

       Igår beslutade han och kollegorna i Fastighetsnämnden att ge förlängd markanvisning till Ernst Roséns byggkoncern för bebyggelse av Skanstorget. Och att ge uppdrag till Byggnadsnämnden (där Hampus Magnusson är ordförande) att planera för detta.

 

>> Läs mer på denna sida! >>

Vill vi ha det så här på Drottningtorget?

Diskussionerna om hur den urbana miljön skall utvecklas har tagit ny fart efter covid-epidmin. Vi har samlat några uttryck i debatten:

>> Läs artiklarna här >>

 

Inlagt 2021-10-26

Vår kollega för bra förhållanden vid Skansen kronan – Skanstorgsgruppen – har skrivit en debattartikel som publicerats i Göteborgs-Posten den 20 aug 2021.  

>> Läs artikeln här >>

 

Inlagt 2021-08-20

Grönområdena i Göteborg fortsätter att krympa

Enligt en ny studie från institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, har Göteborgs kommun förlorat en betydande andel grönska mellan 1986 och 2019, närmare bestämt fyra och en halv procent.


Föreningen Räddaskansberget! ser här ännu ett argument att inte ta mer befintlig parkmark i anspråk. En stad utan levande parker är en tråkig stad, vilket donatorn Felix Lindberg insåg redan 1912 när han donerade hela sin förmögenhet till stadens förskönande – bland annat Skansberget!

 

Läs i GP om:

 

>> Nya studien från Göteborgs universitet >>

 

>> Artikel i GP från 2018 om Skansberget >>

 

Inlagt 2021-06-25

Nya hot 2021 mot Skansberget


2021-03-22 — Bland alla negativa nyheter runt Skansen Kronan känns det trevligt att någon gång kunna berätta om goda saker på berget.


Stadens Park- och Naturförvaltning rapporterar om samordnade insatser som förhöjer trivseln i Skansen Kronans grönområde. Även stadsträdgårdsmästaren har ett stort ett engagemang och intresse för Skansberget och anser att det är den viktigaste gröna lungan i Linnéstaden med alla sina stora hus  Man har haft möten med Statens Fastighetsverk och besökt berget. Ur ett europeiskt historiskt perspektivanses det som ett mycket speciellt område, för det finns inte så många välbevarade 1600-tals miljöer kvar.


Fastighetsverket och PoN vill tillsammans utveckla platsen och har en intension att göra en plan och lägga in det i budgeten på PoN. Det är en ny idé och vi i Rädda Skansberget! har erbjudits att vara med i samtalen runt vad man kan göra med berget och den gröna lungan:

  • Parkeringsbolaget har ställt i ordning parkeringen mot Lilla Risåsgatan bland de tidigare tråkiga rivningsmassorna.
  • Trafikkontoret har förstärkt slänten och räcket mot Lilla Risåsgatan.
  • Park- och Naturförvaltningen har för sin del börjat bekämpa tråkig parkslide. Det är en otrevlig invasiv växt som kan förstöra hela berget om man inte agerar.
  • Den gamla järngrinden vid vägen upp mot Skansen Kronan, är hos en smed för att restaureras och grindstolparna förnyas.
  • Alla lyktstolpar har målats, men de har inte satt upp några nya lampor.
  • De har lagat asfaltgången upp från Skanstorget och gjutit nya stolpar efter den gamla förlagan och målat räcket.
  • Nya parksoffor har placerats ut.
  • Statens Fastighetsverk ska sätta upp nya infoskyltar på berget.

Vi hoppas att många nya besökare nu lockas till Skansbergets unika kvalitéer. * * * * *


021-03-20 — Inte bara Axel Josefson i M vill bygga nytt i vår stadsdel. Även unge herr Magnusson (M) som sitter som ordförande i Byggnadsnämnden deklarerar tydligt att höga och förstörande hus i vår stadsdel är OK. Läs i dagens Göteborgsposten!


* * * * *


2021-03-01  — Nu är det D, KD, M och L som vill förorda bebyggelse på Skansberget. I ett yrkande i Fastighetsnämnden föreslår man att södra delen av Skansberget skall bebyggas. Man hänvisar till Göteborgsborgsförslag 626 från 2018. Även, S MP och V vill bygga enligt deras yrkande från 2018.

 

Länsstyrelsen verkar inte vara så noga med att skydda den historiskt viktiga platsen, vilket förvånar oss. Det talas om låg bebyggelse, men när man ser på kaoset i Gullbergsvass med det ena huset högre än det andra – som det alltid blir när exploatörerna kommer igång – då inser man att man kanske sett Skansen Kronan från gatan för sista gången.

 

 • Yrkande från D, KD, M och L

 • Göteborgsförslag 626

 • Yrkande 2018 från S, MP och V


Aktuellt i juli 2020

Föga anade vi väl att vår gamla fina skans skulle bli så världsberömd. Nog har den alltid varit respekterad av danskar med invasionsplaner, men nu är den fruktad i hela världen!

 

Vi tänker förstås, så göteborgare vi är, på dess latinska namn – ”Corona”. En slump förstås att det nya viruset har detta namn, men vi kunde inte avstå från att göra denna association.

 

Risken med spridingen av sjukdomen covid-19 har medfört helt nya villkor för det mesta i samhället. Till exempel kunde inte något firande av Nationaldagen på Skansen Kronan genomföras och inte heller föreningens årsmöte. Emellertid har ett virtuellt möte genomförts enligt stadgarnas principer och på sidan ”Om oss” kan läsas en sammanfattning av verksamhten för 2019. Ett är säkert – vårt motsånd mot exploaterion av vårt berg är fortsatt mycket starkt!

Infört 2020-02-23

Äntligen kan vi glädja oss att vår lokala tidning, Göteborgs-Posten, låtit tala med sig angående vår replik på tidningens ledarstick. Efter att först ha ställt sig avvisande har vi idag efter förhandlingar med redaktionen lyckats få in vår replik i något redigerad form.  Här en länk till GP.

 

Det är högst rimligt att vår åsikt, som delas av många, redovisas offentligt så att befattningshavare kan vara informerade om hur vi som skulle drabbas av okänsliga ingrepp i stadsmiljön uppfattar situationen. Tack GP!

Du som vill stödja oss med bidrag eller på annan annat sätt är välkommen med bidrag, se startsidan!

Infört 2020-02-17

I sin motivering att inte ta in vårt genmäle enligt info nedan 13/2 angav GP att "ärendet inte var aktuellt!" Här är i alla fall en insändare i GP från 2020-02-16 som tycker att saken är angelägen!Behöver Skansberget rustas upp?

Återigen finns planer på att bebygga Skansbergets sydsida. Ett argument handlar om behov av bostäder, vilket inte är konstigt. Men om denna sida av Skansberget påstås också att den behöver ”upprustas”. Ligger det då något i det argumentet?


På den yta som nu rymmer en förskola kan det säkert bli fint med nya landshövdingehus, för den ytan har inga naturvärden. Men på 

sydsidan finns också odlingslotter, och de behöver definitivt inte ”upprustas” det vill säga tas bort och ersättas med hus. Tvärtom behöver Göteborg mer av stadsodling, inte mindre.

Dessutom finns på sydsidan även syrener och ett stort och ståtligt körsbärsträd. Blommande grönska behöver Göteborg mer av. Men tas denna vårliga blomning bort försämrar man i stället skönhetsvärdena på denna sida av Skansberget.


Om odlingslotter och uppskattad grönska försvinner handlar det alltså inte om ”upprustning” utan om ytterligare ett exempel på illa genomtänkt förtätning på grönskans bekostnad. En tendens som Göteborg redan har för mycket av.


Framtidsrealist

Infört 2020-02-13

Okidokis och Yimbys aktioner på Skansberget i början av februari 2020 har triggat Göteborgs-Postens ledarsida som oreserverat ställer sig på dessa stadsförtätares sida. Det kan tyckas märkligt av en tidning som uppger sig vara oberoende liberal att negligera alla oss som vårdar Skansbergs traditioner och utnyttjar dess område till rekreation att ställa sig så på det offentligas sida och bortse från sådana individuella friheter som normalt förknippas med liberalism.

 

När vår förening i rättvisans namn önskade replik på den ensidiga ledaren så avvisades den utan motivation av Göteborgs-Posten. För den som vill bilda sig en egen uppfattning publicerar vi därför här ledaren och vår refuserade replik.

Läs dokumenten här!

Torghandel 1915 med spirande grönska på Skansberget. Observera gräsplanen som anlagts vid bergets fot med medel från Felix Lindbergs donationsfond.

Infört 2020-02-06

Knappt har vi hunnit glädja oss åt beskedet att fantasihotellet som vi beskrev nedan inte skall bygggas förrän Yimby poppar upp igen med vilda planer för vårt Skansberg. Läs artikeln i Göteborgs-Posten här!

Okidokis förslag till byggprojekt på Skansberget

Även Jan Jörnmark - en förgrundsfigur i det kommunala partiet Demokraterna var snabb att gå emot Stadsbyggnadskontorets egna tjänstemän som i sin inlaga angående eventuell byggnation på Skansberget var skeptiska till bland annat möjligheten till sådan barnomsorg och skola som fordras av ett modernt bostadområde. Ja, Demokraterna har mycket att förklara i denna fråga, bland annat vilken byggherre som skulle kunna få lönsamhet i detta besvärliga projekt med sin låga exploateringsgrad.

Läs SBK:s tjänsteutlåtande här!

Patrik Höstmad representerar Demokraterna i Fastighetsnämnden och är aktiv talesperson i Yimby

Inlagt hösten 2019

På årsmötet 5 juni 2019 presenterades vid sedvanliga årsmöteseförhandlingar vår verksamhetsberättelse för 2018.

Läs dokumentet här!


Noteringar från styrelsemöte 14 maj 2019

Vi daterade upp oss om våra senaste möten. Vi skall söka samverkan med Skanstorgets strategigrupp som vänt sig mot planerad bebyggelse av Skanstorget. Vi deltar i Utvecklingsgruppen för Skansen Kronan. Se programförklaring! Vi har kontakt med Statens Fastighetsverk och deras nya Vårdplan.


Vi diskuterade Yimbys senaste förslag att bebygga Skansbergets sydsida, där olika politiska tolkningar av tjänstemännens idéer är tydliga. Emellertid påtalar handläggaren Disa Pettersson, en rad omständighter som gör detta förslag olämpligt. Vi följer utvecklingen noggrannt och skall kontakta vissa politiker.


Planer finns att återuppliva Skansen Kronans dag den 6 juni, vilket ses positivt av de nya arrendatorerna. Men först har vi ju vårt årsmöte den 5 juni!


Vi behöver fylla på vår kassa och alla uppmanas att stödja oss med bidrag till PG 120 89 96 - 7


>> Läs gärna RIO:s arkeologiska undersökning! >>