Aktuellt

Aktuellt i juli 2020

Föga anade vi väl att vår gamla fina skans skulle bli så världsberömd. Nog har den alltid varit respekterad av danskar med invasionsplaner, men nu är den fruktad i hela världen!

 

Vi tänker förstås, så göteborgare vi är, på dess latinska namn – ”Corona”. En slump förstås att det nya viruset har detta namn, men vi kunde inte avstå från att göra denna association.

 

Risken med spridingen av sjukdomen covid-19 har medfört helt nya villkor för det mesta i samhället. Till exempel kunde inte något firande av Nationaldagen på Skansen Kronan genomföras och inte heller föreningens årsmöte. Emellertid har ett virtuellt möte genomförts enligt stadgarnas principer och på sidan ”Om oss” kan läsas en sammanfattning av verksamhten för 2019. Ett är säkert – vårt motsånd mot exploaterion av vårt berg är fortsatt mycket starkt!

Infört 2020-02-23

Äntligen kan vi glädja oss att vår lokala tidning, Göteborgs-Posten, låtit tala med sig angående vår replik på tidningens ledarstick. Efter att först ha ställt sig avvisande har vi idag efter förhandlingar med redaktionen lyckats få in vår replik i något redigerad form.  Här en länk till GP.

 

Det är högst rimligt att vår åsikt, som delas av många, redovisas offentligt så att befattningshavare kan vara informerade om hur vi som skulle drabbas av okänsliga ingrepp i stadsmiljön uppfattar situationen. Tack GP!

Du som vill stödja oss med bidrag eller på annan annat sätt är välkommen med bidrag, se startsidan!

Infört 2020-02-17

I sin motivering att inte ta in vårt genmäle enligt info nedan 13/2 angav GP att "ärendet inte var aktuellt!" Här är i alla fall en insändare i GP från 2020-02-16 som tycker att saken är angelägen!Behöver Skansberget rustas upp?

Återigen finns planer på att bebygga Skansbergets sydsida. Ett argument handlar om behov av bostäder, vilket inte är konstigt. Men om denna sida av Skansberget påstås också att den behöver ”upprustas”. Ligger det då något i det argumentet?


På den yta som nu rymmer en förskola kan det säkert bli fint med nya landshövdingehus, för den ytan har inga naturvärden. Men på 

sydsidan finns också odlingslotter, och de behöver definitivt inte ”upprustas” det vill säga tas bort och ersättas med hus. Tvärtom behöver Göteborg mer av stadsodling, inte mindre.

Dessutom finns på sydsidan även syrener och ett stort och ståtligt körsbärsträd. Blommande grönska behöver Göteborg mer av. Men tas denna vårliga blomning bort försämrar man i stället skönhetsvärdena på denna sida av Skansberget.


Om odlingslotter och uppskattad grönska försvinner handlar det alltså inte om ”upprustning” utan om ytterligare ett exempel på illa genomtänkt förtätning på grönskans bekostnad. En tendens som Göteborg redan har för mycket av.


Framtidsrealist

Infört 2020-02-13

Okidokis och Yimbys aktioner på Skansberget i början av februari 2020 har triggat Göteborgs-Postens ledarsida som oreserverat ställer sig på dessa stadsförtätares sida. Det kan tyckas märkligt av en tidning som uppger sig vara oberoende liberal att negligera alla oss som vårdar Skansbergs traditioner och utnyttjar dess område till rekreation att ställa sig så på det offentligas sida och bortse från sådana individuella friheter som normalt förknippas med liberalism.

 

När vår förening i rättvisans namn önskade replik på den ensidiga ledaren så avvisades den utan motivation av Göteborgs-Posten. För den som vill bilda sig en egen uppfattning publicerar vi därför här ledaren och vår refuserade replik.

Läs dokumenten här!

Torghandel 1915 med spirande grönska på Skansberget. Observera gräsplanen som anlagts vid bergets fot med medel från Felix Lindbergs donationsfond.

Infört 2020-02-06

Knappt har vi hunnit glädja oss åt beskedet att fantasihotellet som vi beskrev nedan inte skall bygggas förrän Yimby poppar upp igen med vilda planer för vårt Skansberg. Läs artikeln i Göteborgs-Posten här!

Okidokis förslag till byggprojekt på Skansberget

Även Jan Jörnmark - en förgrundsfigur i det kommunala partiet Demokraterna var snabb att gå emot Stadsbyggnadskontorets egna tjänstemän som i sin inlaga angående eventuell byggnation på Skansberget var skeptiska till bland annat möjligheten till sådan barnomsorg och skola som fordras av ett modernt bostadområde. Ja, Demokraterna har mycket att förklara i denna fråga, bland annat vilken byggherre som skulle kunna få lönsamhet i detta besvärliga projekt med sin låga exploateringsgrad.

Läs SBK:s tjänsteutlåtande här!

Patrik Höstmad representerar Demokraterna i Fastighetsnämnden och är aktiv talesperson i Yimby

Inlagt hösten 2019

På årsmötet 5 juni 2019 presenterades vid sedvanliga årsmöteseförhandlingar vår verksamhetsberättelse för 2018.

Läs dokumentet här!


Noteringar från styrelsemöte 14 maj 2019

Vi daterade upp oss om våra senaste möten. Vi skall söka samverkan med Skanstorgets strategigrupp som vänt sig mot planerad bebyggelse av Skanstorget. Vi deltar i Utvecklingsgruppen för Skansen Kronan. Se programförklaring! Vi har kontakt med Statens Fastighetsverk och deras nya Vårdplan.


Vi diskuterade Yimbys senaste förslag att bebygga Skansbergets sydsida, där olika politiska tolkningar av tjänstemännens idéer är tydliga. Emellertid påtalar handläggaren Disa Pettersson, en rad omständighter som gör detta förslag olämpligt. Vi följer utvecklingen noggrannt och skall kontakta vissa politiker.


Planer finns att återuppliva Skansen Kronans dag den 6 juni, vilket ses positivt av de nya arrendatorerna. Men först har vi ju vårt årsmöte den 5 juni!


Vi behöver fylla på vår kassa och alla uppmanas att stödja oss med bidrag till PG 120 89 96 - 7


>> Läs gärna RIO:s arkeologiska undersökning! >>