Tidningsartiklar

VÄLKOMNA TILL FÖRENINGEN

Rädda Skansberget!

Citatet


Handelstidningen, 14 april 1960:

När man år 1960 hade beslutat att riva landshövdingehusen, som under 1890-talet uppförts på Skansbergets södra och östra sida, skrev man den 14 april i Handelstidningen :

"Härigenom skulle inte bara Skansen Kronan komma bättre till sin rätt i stadsbilden. Man skulle också vinna utrymme för idealiska lekplatser där de gamla bostadshusen står. De angränsande stadsdelarnas barn är nämligen stadens mest vanlottade när det gäller tillgång på sådana".


PS: Den här sidan är fortfarande under uppbyggnad.Copyright © All Rights Reserved

KONTAKTA OSS


Adress:

Föreningen Rädda Skansberget!
c/o Ingrid Pagander
Linnégatan 40
413 08 Göteborg


Email:

info@raddaskansberget.orgÅrsmöte

Rädda Skansbergets årsmöte äger rum den 

5 juni 2019 kl 18 på Skansberget vid Soldattorpet. Vid otjänlig väderlek blir det på Le Petit Linné på Linnégatan 38.

Läs mer här!