Tidningsartiklar

Citatet


Handelstidningen, 14 april 1960:

När man år 1960 hade beslutat att riva landshövdingehusen, som under 1890-talet uppförts på Skansbergets södra och östra sida, skrev man den 14 april i Handelstidningen :

"Härigenom skulle inte bara Skansen Kronan komma bättre till sin rätt i stadsbilden. Man skulle också vinna utrymme för idealiska lekplatser där de gamla bostadshusen står. De angränsande stadsdelarnas barn är nämligen stadens mest vanlottade när det gäller tillgång på sådana".


PS: Den här sidan är fortfarande under uppbyggnad.