Byggplaner i mars 2021

Kommunen presenterar

sina planer i mars 2021!

"Fastighetskontoret bedömer sammantaget att en utveckling med kommunal service är lämplig på södra Skansberget och att platsen bör planläggas för denna användning."

Föreningen Räddaskansberget! är kritisk till fastighetskontorets nya förslag. Enligt oss ytterligare ett exempel på en mycket okänslig exploatering av Skansberget!


Inför Göteborgs 400-årsjubileum har Göteborgs stad, Göteborg & Co, Statens fastighetsverk och andra tunga aktörer skrivit under Utvecklingsplanen DBSG (Den Befästa Staden Göteborg). Planen går ut på att ett antal av Göteborgs mest kända och viktiga miljöer från 1600-talet, däribland Skansen Kronan med parken på berget, skall tas tillvara och stärkas som besöksmål.


Hur går detta ihop med förslaget från fastighetskontoret?


Rädda Skansbergets förslag är fortfarande att förvandla hela berget till en sammanhängande park för besökande från när och fjärran!

Klicka på dokumentet ovan för att läsa hela dokumentet.

Inlagt 2021-04-26, 2021-05-05