Ingen byggnation på Skanstorget

Inga hus på Skanstorget -

Riksintresset Skansen Kronan väger starkare

Parkering idag - men Länsstyrelsen  avvisar Kommunens planer på massiv byggnation! 

I en uppmärksammad artikel beskriver Göteborgs-Posten hur kommunens tjänstemän missledde kommuninnevånarna att rösta om förslag som inte var genomförbara. Olika ”Göteborgsförslag” presenterades, men hela saken var riggad eftersom ett förslag att INTE bygga så storvulet saknades. Väl att förståndiga människor på Länsstyrelsen har vett på att föra kommunen rätt.

 

>> Läs artikeln här >>

 

Inlagt 2021-06-21