Förtätning föråldrat


Förtätningen – en föråldrad tanke

Före covid-pandemin hördes ofta från vissa debattörer att fler människor skulle trängas in i städernas centrum. Sådana som Yimby och författaren Jan Jörnmark (ledamot för Demokraterna i Byggnadsnämnden) uttalade sig pompöst om ”levande stadsliv” och ”kreativ utvecklingsmiljö i stadsbornas möten”.

Jan Jörnmark

 

Pandemin visar att möten inte måste ske ansikte mot ansikte, utan omställningen till digitala mötesformer – troligen minst lika kreativa – har gått rasande fort. Allt fler inser att allt resande och pendling tär på ändliga resurser. Stadsborna har en gång valt sin boplats utefter hur det såg ut man flyttade in. Varje plats har sin charm med ljus, luft och grönska. Att ta bort detta genom att skapa vantrivsel med instoppade nya höga byggnader, gör att de boende många gånger flyr till andra platser. Utflyttningen från Göteborg ökar i allt snabbare takt. Även trängsel och gigantiska byggprojekt som Västlänken är pådrivande faktorer.

 

Arkitekten och professorn Claes Caldenby är engagerad i den urbana miljön. I GP 26 okt skriver han:

 

”I en enkät till unga européer sade sig bara tolv procent vilja bo i en miljonstad. Det är i stället den mindre staden med allt inom räckhåll på 15 minuter som lockar, även om storstadsliv säkert har poänger för somliga … Landshövdingehusens Göteborg, de små stadsdelarnas stad, visar på en möjlig medelväg.

       Men byggnadsnämnden i Göteborg fortsätter driva förtätning centralt, kosta vad det vill…Omfattande kritik i samrådet besvaras med att ’det allmänna intresset av ett stort antal nya bostäder’ väger tyngre än grönområden och kulturmiljö.”


På detta replikerar 2021-10-30 (se länk nedan) byggnadsnämndens vice ordförande Mats Arnsmar (S) över Claes Caldenbys kritik mot stadens förtätning (25/10): "Man behöver inte ställa fler och högre hus mot en levande och vacker stad", menar Arnsmar.

På denna klickbara bild från Järntorgsmotet skymtar Masthuggskyrkan till höger mellan skyskraporna. Kyrkans torn når 127 meter över havet! Är det verkligen så här vi göteborgare vill ha det?

Kommunfolket rev Haga, byggde miljonprogrammet, drev igenom tågtunneln, tillåter opassande skyskrapor och fortsätter sina tondöva, burdusa och föråldrade åtgärder på vår stad. Här är länkar till några aktuella debattartiklar:

 


2021-10-26, 2021-10-30

Peter Andersson

medlem i föreningen Rädda Skansberget!

Länsstyrelsen stoppade arkitektförslaget för Skanstorget. Trots det väntas byggnadsnämnden gå vidare med planen ”i enlighet med exploatörens förslag”, skriver Claes Caldenby i GP den 25 aug, t h på bilden. Bild: Okidoki arkitekter, Jonas Lindstedt