Slaget om Skanstorget 2018

En lika hotfull idé som att bebygga Skansberget är Fastighetsnämndens förslag att bygga 200 bostäder på Skanstorget. Visserligen försummat av stadens planerare, men likväl en nödvändig fri yta vid upplevelsen av vår stadsdel. Kommunen behagade utlysa en omröstning om vilket av tre förslag som medborgarna skulle rösta på, men man underlät att presentera något förslag för ett upprustat torg, som kunde vara till glädje för hela stadsdelen och dess besökare.

 

Då bildades Strategigrupp Skanstorget och lämnade ett så kallat Göteborgsförslag som var emot bebyggelse, men för upprustning. Detta förslag samlade 1.023 röster, långt över vad något annat Göteborgsförslag har lyckats med.


Hur det gick? Avslag från vidare utredning förstås. Så fungerar medborgardialogen i Göteborg!

 

Nedan följer Ingemar Mattsons upprop i Göteborgsposten den 8 november 2018:


Läs mer om detta Göteborgsförslag här!

 

Läs artikel i tidskriften Arkitekten om hanteringen!


* * *  

SKANSTORGET FÖR ALLA (GP 8 nov -18)

 

Svar till bland andra An Fo, 6/11

Att behålla Skanstorget som en allmän plats är lika självklart som att Göteborg har en historisk bakgrund. Städer utvecklas med förnyelse av byggnation men torg och värdefulla byggnader bevaras. Skansen Kronan med berget och Skanstorget är en kulturmiljö som vi måste värna om för dagens göteborgare och för kommande generationer! Att försvara detta mot att bygga bort Skanstorget är viktigt för alla som bor i stadsdelen och för alla som besöker eller passerar förbi denna allmänna plats!

 

Vi har startat Skanstorgets Strategigrupp, som är ideell och opolitisk, för att stoppa Fastighetsnämndens planer på att bebygga torget med 200 bostäder, lokaler och underjordisk parkering. En utbyggnad av bostäder i Göteborg är angelägen – men detta får inte ske på bekostnad av innerstadens torg och parker, som behövs ju mer staden växer!

 

Som en illustration på möjligheterna att förnya Skanstorget har vi tagit fram ett perspektiv över Skanstorget. Rundkörningen slopas och här finns plats för en begränsad bilparkering på den skuggiga delen av torget. Här kan finnas en ny saluhall, aktivitetsytor för olika åldrar, lekpark vid berget med underliggande garage. Skanstorget kan därmed återfå sin funktion som en bilfri mötesplats – för såväl närboende som andra stadsbor och turister.

 

Bilden ovan ingår i Göteborgsförslaget nr 728: ”Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas!” Röstning pågår till 19/12 och har nu stöd av 770 personer.

 

Ingemar Mattsson