Insatser genom åren

Några händelser genom åren


Noteringar genom tiderna


Årsmöte 2016
Årsmötet hölls den 7 juni kl. 18 uppe på Skansberget. Den gamla styrelsen, revisor och valberedning omvaldes. Dessutom tillkom Andreas Andersson som ordinarie ledamot i styrelsen.


Nästa arbetsmöte
Ej bestämt.


Läget 2008
Byggplanerna för Skansberget är ju skrotade, åtminstone tillfälligt(?). Det skedde den 16 juni 2008 när Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén (S) gick ut med detta på en presskonferens.


Händelser vid detaljplanearbetet 2002-2008
Läs noteringarna!

Se bilder från Skansen Kronans dag 2007!

Här noteringar angånde opinionen!


Paviljonger
Våren 2012 beviljade kommunen ett tillfälligt bygglov för paviljongerna på Skansbergets sluttning mot Lilla Risåsgatan. Paviljongerna är avsedda för förskolebarn och bygglovet gäller för 5 år. Bygglovet kan utsträckas till 10 år.
Informationen inför beslutet var snudd på obefintlig.


Odlingslådor
Sedan 2013 finns ett hundratal odlingslådor ovanför ramperna mot Risåsgatan. De odlingsintresserade har bildat en förening som skrivit ett skötselavtal med kommunen.


Rastning av hundar
Platån ovanför odlingarna är avsedd för rastning av hundar.


Föreningen Rädda Skansbergets vision
Formellt gäller just nu den gamla detaljplanen från 1968 för den sydöstra delen av berget. Denna detaljplan, som tillåter en omfattande bebyggelse, vill förhoppningsvis ingen tillämpa.
Men det gäller att arbeta för en ny detaljplan där hela det aktuella området förvandlas till ett parkområde som införlivas med det redan befintliga.