Arikel i GP jan 2000

Den 20 januari 2000 satte nog många göteborgare morgonkaffet i vrångstrupen. Då kunde man nämligen i GP läsa en artikel med rubriken:


350 bostäder på Skansberget

Det handlade om att HSB hade planer på att bygga 200 bostadsrätter och SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, 150 studentlägenheter på Skansberget. Bostadsrätterna skulle rymmas i fem stycken punkthus med 8-9 våningar uppe på berget mellan skansen och Risåsgatan respektive skansen och Lilla Risåsgatan, se bilden. Studentbostäderna skulle ligga i tre lamellhus med 5-6 våningar utefter Risåsgatan och Lilla Risåsgatan.

Taken på punkthusen låg i nivå med Skansen Kronans sockel. För att inte störa utsikten mot/från fästningen placerades punkthusen på tvärs mot sluttningen.

Lamellhusen skulle placeras i gatunivå vilket innebar att de nuvarande murarna och ramperna upp mot berget måste rivas. Man påpekar att området tidigare varit bebyggt, nämligen mellan 1890-talet och 1960-talet, och att murarna nere vid Risåsgatan inte tillhörde de ursprungliga fästningsmurarna.

Ett garage med plats för 120-140 bilar skulle byggas i sluttningen bakom studenthuset vid Lilla Risåsgatan. Eventuellt skulle garaget rymma ytterligare ett antal bilar.

Byggherrarna ville också undersöka om daghemmet vid korsningen Kastellgatan-Risåsgatan skulle betraktas som en permanent byggnad eller om också denna tomt kunde bebyggas med bostäder och med en nytt daghem.