Bli medlem

Bli medlem


BLI STÖDMEDLEM • BLI AKTIV MEDLEM • BILDA OPINIONEN


Vill Du gå med i Föreningen Rädda Skansberget! är Du hjärtligt välkommen.

Kom med som medlem i Rädda Skansberget! genom att betala in 100 kronor på:
plusgirokonto 120 89 96 - 7, Föreningen Rädda Skansberget!.

Med fler aktiva medlemmar kan vi göra mycket mera, framför allt när det gäller opinionsbildningen.
Vi har därför stort behov av personer som vill och kan jobba aktivt för föreningen. Vi tar också tacksamt emot
ekonomiska bidrag till täckning av våra löpande kostder.

Kanske har just Du idéer om hur vi skulle kunna påverka beslutsfattarna och kan tänka Dig att delta i föreningsarbetet, t.ex.:
Har Du olika idéer om hur man påverkar opinionen?
Har Du kontakter inom press och media?
Har Du kontakter inom partierna?
Tycker Du om att skriva, kan du hjälpa till med t ex insändare?
Har Du andra idéer och tankar om Skansbergsfrågan?

Vill Du hjälpa till är Du hjärtligt välkommen!
Kontakta oss / gå med i vår e-post lista