Rapport från 6 juni

VÄLKOMNA TILL FÖRENINGEN

Rädda Skansberget!

Rapport från Skansen Kronans dag 6 juni 2019


Vår utsände Bertil Kärnefelt rapporterar

Nationaldagen firades idag uppe vid Juteskrämman. Fästningen med sina skansar blev idag en festplats för flera hundra gäster som fick möjlighet att för en mindre summa erhålla guidad tur i fästningen, eller en barnguidad tur i fängelsehålorna. Det fanns även en uppvisning av ”Skojar-Haga” – en levande berättelse om brott i Haga med CrimeWalk.se

 

Skansfrun tog hjälp av modern teknologi vid öppningstalet och SHIR sköt efteråt Svensk Lösen (dubbelskott).

 

Åren 1639–41 anlades en förskansning med jordvallar på Risåsberget, egentligen Rysåsen efter egendomen Rydet, röjd mark och kallades därför Ryssåsens skans eller Juteskrämman.

Dagens befästningsverk uppfördes 1687–89 under ledning av Olof Örnehufvud och kapten Carl Magnus Stuart samt efter ritningar av Erik Dahlbergh.

 

Skansen Kronan fick tjäna som fängelse år 1854, då nära tvåhundra fångar flyttades över från Karlstens fästning i Marstrand, flera av dem dömda till livstid. År 1874 fungerade tornet som nödbostad för den snabbt ökande befolkningen. Göteborgs Stad köpte Risåsberget, som även kallas Skansberget, av staten 1925, för 74 491 kronor och 18 öre.

 

Text o bild: Bertil Kärnefelt

Copyright © All Rights Reserved

KONTAKTA OSS


Adress:

Föreningen Rädda Skansberget!
c/o Ingrid Pagander
Linnégatan 40
413 08 Göteborg


Email:

info@raddaskansberget.orgÅrsmöte

Vårt senaste årsmöte ägde rum 5 juni. Efter sedvanliga förhandlingar föredrogs verksamhetsberättelsen Läs här!