Inledning: Aktuellt!:

Skansen Kronan vid Haga är en mäktig fästning från tiden för vår stads grundläggning. Dess blotta existens har sedan år 1700 skyddat oss mot angrepp från landets fiender. På platsen för detta unika monument vill politiker utan känsla för historia och kultur bygga hus - stora hus som kommer att hindra oss vanliga göteborgare att beskåda detta ärorika minnesmärke med fri sikt från alla håll!
Många hus med bilar och garage medför också sämre miljö för kommande generationer!

Om du tycker att vi skall slå vakt om vårt unika historiska minnesmärke på Skansberget, så måste du göra din röst hörd nu - innan de blir för sent! Föreningen Rädda Skansberget! verkar för att hindra all onödig bebyggelse på Skansberget, nu och för all framtid. Stöd oss med ett medlemskap i föreningen. Hjälp oss att påverka de politiska partierna läs vad partierna tycker, tag kontakt med din politiker och fråga hur han/hon ställer sig, uppvakta med skrivelser till byggnadsnämnden. Kom med i vår e-mail-lista för information, gå på politiska möten och ställ frågor, skriv insändare, samt tala med din granne om den hotande galenskapen.
Kanske kan vi tillsammans få stopp på planerna innan det är för sent!

Skansen Kronan skall inte skymmas av hus utan tvärtom lyftas fram, och inta sin plats som ett av Göteborgs allra viktigaste historiska minnesmärken och turistattraktioner. Statens fastighetsverk vill återställa befästningarna runt Skansen till 1600-tals skick, skapa fri sikt mot de restaurerade befästningarna och rusta upp Parken på Skansberget! Men om politikerna får som de vill och skymmer Skansen Kronan med hus blir det inget av! Föreningen Rädda Skansberget stöder till fullo Statens Fastighetsverks förslag! Hjälp oss att stödja Statens Fastighetsverk att förverkliga denna storslagna vision!

Yimbys byggplaner:
Yimbymedlemmen Alexander Lisinski vill återuppbygga landshövdingehusen längs Risåsgatan och Lilla Risåsgatan.  Men vi menar att man inte skall bygga några hus på berget överhuvud taget! Läs Föreningen Rädda Skansbergets svar här och här.

Årsmöte
Årsmötet 2018 hölls den 4 juni på Skansberget. Den gamla styrelsen omvaldes och även revisor och valberedning.

Nästa arbetsmöte:
Ej bestämt.

Läget just nu:
Byggplanerna för Skansberget är ju skrotade, åtminstone tillfälligt(?). Det skedde den 16 juni 2008 när Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén (S) gick ut med detta på en presskonferens. 

Paviljonger:
Våren 2012 beviljade kommunen ett tillfälligt bygglov för paviljongerna på Skansbergets sluttning mot Lilla Risåsgatan. Paviljongerna är avsedda för förskolebarn och bygglovet gäller för 5 år. Bygglovet kan utsträckas till 10 år.

Informationen inför beslutet var snudd på obefintlig.

Odlingslådor:
Sedan 2013 finns ett hundratal odlingslådor ovanför ramperna mot  Risåsgatan. De odlingsintresserade har bildat en förening som skrivit ett skötselavtal med kommunen. 

Rastning av hundar:
Platån ovanför odlingarna är avsedd för rastning av hundar. 

Föreningen Rädda Skansbergets vision:
Formellt gäller just nu den gamla detaljplanen från 1968 för den sydöstra delen av berget. Denna detaljplan, som tillåter en omfattande bebyggelse, vill förhoppningsvis ingen tillämpa.
Men det gäller att arbeta för en ny detaljplan där hela det aktuella området förvandlas till ett parkområde som införlivas med det redan befintliga.

 

Välkommen till Föreningen Rädda Skansbergets Webbsidor!

Vi hoppas att våra webbsidor skall vara en källa till inspiration i kampen mot byggplanerna!
Här finns information om läget just nu och om pågående aktiviteter i (bland annat) Föreningen Rädda Skansbergets regi.

För den som vill engagera sig i arbetet finns här information om den s.k. planprocessen som nu pågår för Skansberget. Föreningens arkiv är öppet för allmänheten! Vi har lagt ut all dokumentation vi samlat på oss, våra egna insändare och skrivelser men även protokoll från myndighetsbesluten under options, program och detaljplanefaserna,
Hjälp oss att visa den starka opinionen mot byggplanerna!

Föreningen Rädda skansberget