Tidigare byggplaner

Copyright © All Rights Reserved

VÄLKOMNA TILL FÖRENINGEN

Rädda Skansberget!

Tidigare byggplaner

På grund av en bostadspolitik som gjort det olönsamt att bygga bostäder har vi återigen en bostadsbrist. Vilket återigen leder till en ohämmad markexploatering! De höga byggkostnaderna gör det svårt att få lönsamhet annat än i attraktiva lägen i storstädernas innerstäder. Politikerna ger detta fenomen en ideologisk fernissa om behovet av en "förtätning". Det är även brist på studentlägenheter och av någon anledning måste dessa ligga centralt. Blickarna börjar falla på Skansberget, där politiker och andra uppmärksammat att det finns obebyggda tomter med byggrätt.
BYGGHERRARNAS VISIONER


2000, 17 januari. HSB och SGS vill bygga på Skansberget och begär option (förköpsrätt) på marken av fastighetsnämnden.

Ett radikalt bebyggelseförslag om 350 bostäder presenteras. Förslaget uppmärksammas i pressen och möter en våg av protester. Läs ett referat av GP:s artikel här.

Trots protesterna beslutar fastighetsnämnden i februari att ge SGS och HSB option. M, fp och s är för byggplanerna, v är emot.


Årsmöte

Årsmötet 2018 hölls den 4 juni på Skansberget. Den gamla styrelsen omvaldes och även revisor och valberedning.KONTAKTA OSS


Adress:

Föreningen Rädda Skansberget!
c/o Ingrid Pagander
Linnégatan 40
413 08 Göteborg


Email:

skansberget20@outlook.com