Vårdplan för Skansberget

Statens Fastighetsverk har tagit fram en vårdplan för Skansberget.
Vårdplanen avser att så långt möjligt återställa fästningsområdet längst upp på berget till det utseende det hade i slutet av 1600-talet. Det innebär bl.a. att vallar och bröstvärn runt borggården återfår sin ursprungliga höjd.
Vegetationen längst upp på berget gallras, för att skapa fri sikt mot de restaurerade befästningarna. Området där landshövdingehusen stod förvandlas till "ruinpark" och området överförs till parkmark i kommunens planer. Daghemmet bevaras.

Detta är en storslagen satsning som verkligen kan lyfta fram Skansen Kronan till den status den förtjänar, som historiskt minnesmärke och som turistattraktion av rang!
Men om kommunen inte behandlar den omkringliggande marken på ett bra sätt, utan uppför bebyggelse som hindrar fri sikt mot befästningsverken, minskar motivationen. Förmodligen genomförs då inte planen!

Läs ett referat ur vårdplanen här.

(Vårdplanen är ett omfattande dokument (c:a 50 sidor) med en stor del bildmaterial. PGA filstorleken lämpar sig inte orginaldokumentet för nedladdning.)

Föreningen Rädda Skansberget stöder till fullo Statens fastighetsverks vårdplan!