Vad du kan göra för att förhindra byggnation på Skansberget


Slaget om Skansberget är ännu inte avgjort! Enligt vissa tjänstemän ligger byggförslaget i byrålådan!

Föreningen Rädda Skansbergets vision är att det aktuella området, som utgörs av den sydöstra delen av Skansberget och ägs av kommunen, i likhet med den övriga delen av berget förvandlas till parkmark. 

Vad kan du göra? Kontakta din politiker och fråga var han eller hon står i frågan. 

Föreningen RS! ställde inför valet 2010 en fråga till partiernas gruppledare hur man ställer sig till Skansbergets framtid. RS! förslag är att en ny detaljplan upprättas som gör hela berget till parkmark.

V, MP och KD svarade att man stöder dessa planer. 

FP svarade men talar om vad man vill göra med Skanstorget. För att bestämma sig om berget vill man ha ett program för både Skanstorget och Skansberget.  
Övriga partier svarade inte.

Kontakta politiker

Skriv insändare

Kontakta oss