Slaget om Skansberget!

Motståndet mot byggplaner på Skansberget är inget nypåkommet påfund, utan går tillbaka till
slutet av 1800-talet!

Protesterna började redan när landshövdingehusen på Skansberget byggdes, i en situation av akut bostadsbrist, vilken ledde till en ohämmad markexploatering!
Det var framför allt ansvarskännande styresmän och kulturpersoner som protesterade. En vacker stadsmiljö och en varsam behandling av stadens historiska monument sågs av samtiden som viktiga, inte minst för stadens anseende.
De ansåg att de nybyggda husen förfulade berget och skymde sikten mot Skansen Kronan. Lindbergska fonden ville riva husen redan 1912, men det gick inte att genomföra av ekonomiska skäl!
Läs mer!

En senare period av starka opinionsyttringar tog sin början under 1970-talet. Från 1973 till 1995 framfördes ett antal förslag till exploatering av Skansberget. Många oroades av de okänsliga ingreppen i stadsbilden och stadsdelsföreningen Vi i Kommendantängen (ViK) bildades. ViK har sedan dess företrätt opinionen.
Faktum är att fram till 1995 så lyssnade politikerna på opinionen och de värsta excesserna stoppades! T.ex. lät man en opinionsundersökning avgöra ett beslut och Stadsdelsnämnden Linnéstaden ett annat!
Tidigare projekt för Skansberget

På grund av en bostadspolitik som gjort det olönsamt att bygga bostäder har vi återigen en bostadsbrist. Vilket återigen leder till en ohämmad markexploatering! De höga byggkostnaderna gör det svårt att få lönsamhet annat än i attraktiva lägen i storstädernas innerstäder. Politikerna ger detta fenomen en ideologisk fernissa om behovet av en "förtätning". Det är även brist på studentlägenheter och av någon anledning måste dessa ligga centralt. Blickarna börjar falla på Skansberget, där politiker och andra uppmärksammat att det finns obebyggda tomter med byggrätt.
Nya byggplaner - HSB och SGS får förköpsrätt
Nytt program för Skansberget

HSB:s och SGS:s förslag att bygga bostadsrätter och studentlägenheter upprör känslorna och blir den tändande gnistan i motståndet mot byggplanerna. En storm av protester väcks vilket resulterat ibland annat en namninsamling på över 4000 namn, en demonstration och bildandet av Föreningen Rädda Skansberget!.
Opinionen väcks! Artiklar och skrivelser

Opinionen mot de nya byggplanerna är minst lika stark som forna tiders protester, ändå går politikerna vidare med byggplanerna. Varför? Vi kan inte med säkerhet uttala oss om vad som försiggår i den s.k. Göteborgsandans tecken, men det har vid flera tillfällen framskymtat att politikerna inte längre har samma respekt för medborgarnas åsikter och den lokala demokratin. Politikerna har helt enkelt bestämt sig för att strunta i opinionen! Jan H Nilsson (kd), ledamot i byggnadsnämnden, har skrivit en artikel som väl belyser sakernas tillstånd.

Nuläge

Opinionen

Vad du kan göra för att hindra byggnation på Skansberget

Föreningen Rädda Skansberget! rustar sig för sista slaget om Skansberget.