Vad tycker partierna?

Trots protesterna har politikerna i byggnadsnämnden beslutat att detaljplanen för Skansberget skall omfatta 150 bostäder. Politikerna ignorerar både samrådsresultatet, tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret och den kraftiga opinionen mot byggplanerna.

Begår de några formella fel? Nej, med erfarenhet från protesterna mot att flytta "Pedagogen" till området vid Sociala huset och mot rivningen av Biskopsvillan är politiker och stadsbyggnadskontoret noga med att följa plan - och bygglagens bestämmelser om medinflytande. Tyvärr visar den senaste utvecklingen att planprocessen - även i fallet Skansberget - bara är ett spel för gallerierna.

Programsamråd har genomförts men när resultatet inte blev som politikerna önskade sig struntade man helt enkelt i resultatet. Detta kan bara betraktas som skendemokrati och är ett stort hot mot oss alla. Socialdemokraterna och moderaterna är de traditionella betongpartierna. De tycker oftast likadant och vill oftast bygga så stort och så mycket som möjligt. Så även när det gäller Skansberget! S, m och fp vill bygga och ökade antalet bostäder från 100 till 150. Detta är en stor motgång och inte särskilt långt från det ursprungliga mycket omfattande förslaget på 350 bostäder!

Folkpartiet värnar ibland om det kulturhistoriska. Partiet är kluvet i Skansbergsfrågan. Medlemmarna i SDN Linnestaden var mot en byggnation under samrådsskedet men under utställningsskedet ändrade sig en medlem och röstade ja till byggnation. Flera av representanterna i de övriga nämnderna är positiva till en byggnation och de två ordinarie representanterna i byggnadsnämnden är starka förespråkare för bygge på berget.

Miljöpartiet enades tidigt under processens gång att avvisa byggnation på Skansberget. MP har sedan dess haft samma inställning till Skansberget som föreningen Rädda Skansberget! Partiet låg också bakom det beslut att stoppa byggplanerna på berget som togs av MP tillsammans med S juni 2008.

Kristdemokraterna kämpar hårt för medborgarinflytande och för bevarande av våra kulturhistoriska miljöer. Inte bara på Skansberget, utan de kämpar för liknande frågor på många håll i Göteborg, t.ex. södra Gårda och Pedagogen! Kd är i princip mot all nybyggnation på Skansberget. Om något överhuvudtaget skall byggas förordar man landshövdingehus.

Vänsterpartiet är också för medborgarinflytande och för bevarande av våra kulturhistoriska miljöer. V är mot all nybyggnation på Skansberget och anser att Skansberget bör förbli grönt även i framtiden. Även vänsterpartiet kämpar för liknande frågor på många håll i Göteborg!

Rädda Skansberget! Rösta bort betongpartierna i Kommunalvalet!

Rädda skansberget! Kontakta din politiker!