Opinionen väcks! Insändare och skrivelser Länkfält:

Föreningen har under sin korta existens hunnit samla på sig en avsevärd mängd dokumentation. Här kan du studera hur makthavarna arbetar och hur den s.k. planprocessen fungerar.
Här finns också alla remissvar, artiklar, insändare, etc som skrivits av Föreningarna Rädda Skansberget!, stadsdelsföreningen Vi i Kommendantängen (ViK) och av enskilda medlemmar. Dokumenten visas i kronologisk ordning.

Nytt förslag till bebyggelse
2000, januari. HSB och SGS vill bygga 350 bostäder på Skansberget och får förköpsrätt till marken av fastighetsnämnden. ViK, bearbetar de olika myndigheterna.

Namninsamling
2000, 23 januari. Upprördheten över de nya byggplanerna är stor. ViK startar en namninsamling. Antalet namn uppgår nu till över 4000.

Beslut att upprätta program
2000, 16 maj. Föreningarna ViK och Rädda Skansberget! skriver till byggnadsnämnden för att protestera mot byggplanerna.
2000, 23 maj. ViK skriver till länsantikvarien.

Demonstration på Skansberget
Samma dag som byggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta program för Skansberget och Skanstorget demonstrerar barn och vuxna mot byggplanerna.

Annonser i dagspressen
Under våren och sommaren 2000 får byggförespråkarna stort utrymme i pressen. HSB, SGS och de politiker som är för byggplanerna får artiklar publicerade i bland annat Göteborgs-Posten (GP). Föreningen Rädda Skansberget! försöker vid ett flertal tillfällen att bemöta byggförespråkarna, men refuseras av GP. För att överhuvudtaget få sina synpunkter framförda tvingas föreningen till sist att annonsera.

Samrådsunderlag klart
2001, 17 januari. Samrådsdokumentet med förslag till program blir klart och skickas ut till berörda parter. Föreningen Rädda Skansberget! arbetar fram förslag till remissvar. S.k. sakägare (bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med fastigheter som direkt gränsar till Skansberget) erbjuds att lämna in föreningens synpunkter som sina. Detta för att den breda opinion som finns mot byggplanerna skall få genomslag i samrådet. Flygblad sprids till enskilda. Läs informationsskriften till sakägare och flygbladet här.

Beslut att godkänna programmet
2001, september. Föreningen Rädda Skansberget! protesterar mot den föreslagna bebyggelsen i debattartiklar i GP och GT.
GT har en artikel om programförslaget. De kulturpersoner som stött Föreningen Rädda Skansberget!, bland annat Tomas von Brömssen angrips. 

Byggnadsnämnden godkänner den 18 september det nya programmet. S, m och fp kör över stadsbyggnadskontorets förslag och ökar antalet bostäder från 100 till 200.

2001, GP Nära har den 26 september en insändare om Skansberget och Evert Taube Läs artikeln här.

Nya förslag till bebyggelse.

ViK skriver till fastighetsnämnden inför beslutet om option

ViK till SDN Linnéstaden inför beslutet om option

ViK till byggnadsnämnden efter beslutet om option

ViK till kulturnämnden

ViK till Natur och
kulturmiljöenheten på lst


ViK till HSB

ViK till SGS

VIKs debattartikel i Arbetet 2000,
6 februari

Namninsamling

ViK skriver till byggnadsnämnden om namninsamlingen del 1
del 2

Beslut att upprätta program

Föreningen Rädda Skansberget!s skrivelse till byggnadsnämnden

ViKs skrivelse till
byggnadsnämnden


ViK:s skrivelse till
Länsantikavarien

Demonstration på Skansberget

Referat av GP:s artikel

Annonser i dagspressen

Föreningen Rädda Skansberget!s annonser i GP och GP Nära

Samrådsunderlag klart

Remissvar ViK /
Föreningen Rädda Skansberget!!


Föreningen Rädda Skansberget!s informationsskrift till sakägare

Föreningen Rädda Skansberget!s informationsskrift till enskilda

Beslut att godkänna programmet

Rädda Skansbergets debattartikel i GP

Rädda Skansbergets debattartikel i GT

Insändare i GP Nära om
Skansberget och Evert Taube