Så startade det - HSB och SGS får förköpsrätt Länkfält:

2000, 17 januari. HSB och SGS vill bygga på Skansberget och begär option (förköpsrätt) på marken av fastighetsnämnden.

Ett radikalt bebyggelseförslag om 350 bostäder presenteras. Förslaget uppmärksammas i pressen och möter en våg av protester. Läs ett referat av GP:s artikel här.

Trots protesterna beslutar fastighetsnämnden i februari att ge SGS och HSB option. M, fp och s är för byggplanerna, v är emot.

2000-01-17
Protokoll fastighetsnämnd del 1
Protokoll del 2

2000-02-07
Protokoll fastighetsnämnd del 1
Protokoll del 2

Yrkande från m, fp, s

Yrkande från v