Nuläge

Utställningen på Stadsbyggnadskontoret och på Linnéstadens bibliotek av det nya detaljplaneförslaget avslutades 31 augusti 2004. Vid byggnadsnämndens möte den 9 november godkändes planen av byggnadsnämnden för att gå vidare till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Den 24 februari 2005 antogs den nya detaljplanen av kommunfullmäktige..

Ingen notis togs av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige om den genomförda namninsamlingen där inte mindre än 10 074 göteborgare har protesterat mot byggplanerna. Man vill förringa protesterna och talar om en lokal opinion.
Orsaken till att insamlingen under den begränsade tiden har gett så många underskrifter är naturligtvis att många göteborgare inser att man inte skall kränka ett riksintresse som Skansen Kronan genom den föreslagna byggnationen.

Detaljplanen har överklagats av Rädda Skansberget! och av ett antal sakägare. Länsstyrelsen har dessutom beslutat att överpröva detaljplanen. Ett justerat förslag har sedan presenterats av kommunen och detta förslag  godkändes av byggnadsnämnden den 28 november 2006. Detta förslag skall sedan behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige innan länsstyrelse kan göra klar sin överprövning. I samband med den skall även överklagandena behandlas.

Byggplanerna för Skansberget är nu skrotade, åtminstone tillfälligt(?). Det skedde den 16 juni 2008 när Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén (S) gick ut med detta på en presskonferens.