Kontakta politiker

Sidan är under uppbyggnad!
Föreningen Rädda Skansberget kommer att ta fram mer information om när, hur och i vilket sammanhang man bäst tar kontakt med sin politiker. Bland annat kommer vi att under "aktuellt" lägga upp en lista med öppna möten som vi bedömer kan vara lämpliga att besöka. Till dess finns dock länkar direkt till mötes och kontaktsidorna hos de olika myndigheterna och politiska partierna. Besök oss igen!

Vi har sammanställt en lista med kontaktinformation till de lokala politiska partierna och deras företrädare. Ta gärna personlig kontakt med var och en och be dom tala om vad dom har för syn på Skansberget i framtiden. Tala samtidigt om vad du själv tycker!

Skicka ett e-mail, ring och prata med din politiker eller gå på någon av de politikerträffar/öppna möten som brukar anordnas av t.ex. SDN Linnéstaden eller de politiska partierna.

Här finns också kontaktinformation till de kommunala, nämnder, etc som beslutar om Skansberget, samt en beskrivning av vilka uppgifter / roller de har i planprocessen. Se även information om planprocessen

Byggnadsnämnden

Info om
(anm. D)

Kontakta politiker

 

Fastighetsnämnden

Info om
(anm. D)

Länk till intern kontaktsida
(anm. A)

 

Kommunfullmäktige

Info om
(anm. D)

Länk till intern kontaktsida (anm. B)

 

SDN Linnéstaden

Info om
(anm. D)

Kontakta politiker

Öppna möten
Öppna möten intern sida? (anm. A)

SDN Centrum

 

Kontakta politiker

Öppna möten
Öppna möten intern sida? (anm. A)

Socialdemokraterna

 

Kontakta politiker

Kalendarium (möten med mera)

Moderaterna

 

Kontakta politiker

Kalendarium (möten med mera)

 

Folkpartiet

 

Kontakta politiker

Kalendarium (möten med mera)

 

Kristdemokraterna

 

Kontakta politiker | Kontakta

 

Centerpartiet

 

Kontakta politiker

 

Miljöpartiet

 

Kontakta politiker

 

Vänsterpartiet

 

Kontakta politiker