Kontakta oss

Föreningens adress är:

Föreningen Rädda Skansberget!
c/o Ingrid Pagander
Linnégatan 40
413 08 Göteborg

E-post: skansberget20@outlook.com
Postgiro: 120 89 96-7

Vill Du vara med på vår e-post lista?
Föreningen Rädda Skansberget! bygger nu upp en e-postlista Vi gör detta för att snabbt kan nå ut med information när något inträffar, t.ex. när viktiga beslut skall fattas i byggnadsnämnden, men även för att kunna starta olika former av samordnade opinionsyttringar, t.ex. insändare. Möjligheten finns att ännu kraftigare åtgärder kan komma att krävas och en kraftsamling av föreningens medlemmar bli nödvändig. Vi vill även försöka hålla medlemmarna bättre informerade i största allmänhet.

Så om Du vill vara med på vår e-postlista skicka Din/Er e-postadress till:
skansberget20@outlook.com